SUR, Vishma Pratap, Markéta KOMÍNKOVÁ, Žaneta BUCHTOVÁ, Kristýna DOLEŽELÍKOVÁ, Ondřej ZÍTKA a Amitava MOULICK. CdSe QD biosynthesis in yeast using tryptone-enriched media and their conjugation with a peptide hecate for bacterial detection and killing. Nanomaterials [online]. MDPI, 2019, 9(10), 1-15 [cit. 2023-03-21]. ISSN 2079-4991. Dostupné z: doi:10.3390/nano9101463

Uložit do Citace PRO