DOČEKALOVÁ, Lenka. Rodinný dům v Československu po roce 1945 [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184085. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie architektury. Vedoucí práce Vladimír Šlapeta.
Uložit do Citace PRO