ČUTOVÁ, Michaela. Izolace a analýza DNA se zaměřením na mikroorganismy důležité v potravinářství [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184087. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Václav Brázda.

Uložit do Citace PRO