KUČERA, Dan. Studium metabolismu bakteriálních buněk a vlivu stresu na biosyntézu PHA [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184088. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Stanislav Obruča.

Uložit do Citace PRO