FAN, Yee Van. Minimising Emission Footprints in Circular Economy by Process Integration [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184094. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Klemeš.
Uložit do Citace PRO