MATLÁK, Jiří. Modifikace povrchu kovových materiálů s využitím elektronového svazku [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184096. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Rudolf Foret.

Uložit do Citace PRO