MAZÁNOVÁ, Veronika. Short Crack Growth in Materials for High Temperature Applications [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184097. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Polák.

Uložit do Citace PRO