ALTŠMÍD, Jakub. Study of Electric and Dielectric Properties of Ionic Liquids [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184101. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Stanislav Nešpůrek.

Uložit do Citace PRO