KŘEPELKA, Pavel. NÁVRH OPTOVLÁKNOVÉHO BIOSENZORU SE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZOU V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184107. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Jan Mikulka.

Uložit do Citace PRO