KŘEPELKA, Pavel. NÁVRH OPTOVLÁKNOVÉHO BIOSENZORU SE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZOU V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184107. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Jan Mikulka.
Uložit do Citace PRO