KLIMEŠOVÁ, Marie. Stochastický kalkulus a jeho aplikace v biomedicínské praxi [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184108. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jaromír Baštinec.

Uložit do Citace PRO