MOTÚZ, Rastislav. Využití a potlačování dvojlomných jevů v optovláknových senzorických aplikacích [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184109. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Petr Drexler.

Uložit do Citace PRO