MIKULA, Martin. Využití LED diodového osvětlení pro osvětlení cyklostezek [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18411. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.

Uložit do Citace PRO