ADAMUSOVÁ, Jana, Martina DRABANTOVÁ, Martin FASURA, Eva SEDLÁKOVÁ a Jan SKŮPA. Knihovní newsletter 2/2019. Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2019. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/184110

Uložit do Citace PRO