NOVOTNÁ, Veronika. Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184112. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Dalibor Červinka.
Uložit do Citace PRO