HORÁK, Michal. Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184127. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUT. Vedoucí práce Tomáš Šikola.
Uložit do Citace PRO