PELIKÁN, Adam. Prostorová železobetonová konstrukce průmyslového objektu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18413. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Petr Šimůnek.

Uložit do Citace PRO