POPELKOVÁ, Vendula, Pavla VYMAZALOVÁ, Zuzana BYTEŠNÍKOVÁ, et al. Modification of Zinc Selenium nanoparticles with fish oil and their effect on bacteria. In: MendelNet 2019 Proceedings of 26th International PhD Students Conference [online]. Mendel University in Brno, 2019, s. 612-616 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-7509-688-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184132

Uložit do Citace PRO