SEDLÁČKOVÁ, Eliška, Vendula SMOLÍKOVÁ, Eliška BIRGUSOVÁ, Zuzana BYTEŠNÍKOVÁ, Lukáš RICHTERA a Vojtěch ADAM. A simple electrochemical biosensor for the detection of methylated DNA and for methyltransferase activity monitoring. In: MendelNet 2019 Proceedings of 26th International PhD Students Conference [online]. Mendel University in Brno, 2019, s. 621-626 [cit. 2023-03-21]. ISBN 978-80-7509-688-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184133

Uložit do Citace PRO