SMOLÍKOVÁ, Vendula, Eliška SEDLÁČKOVÁ, Pavlína PELCOVÁ, Andrea RIDOŠKOVÁ a Barbora MÜLLEROVÁ. Determination of arsenic bioavailability in mineral springs in the Czech Republic. In: MendelNet 2019 Proceedings of 26th International PhD Students Conference [online]. Mendel University in Brno, 2019, s. 636-641 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-7509-688-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184134

Uložit do Citace PRO