VAŇOVÁ, Veronika, Eliška SEDLÁČKOVÁ, David HYNEK, Lukáš RICHTERA a Vojtěch ADAM. Sensitive biosensor for detection oncogenic miRNA-21. In: MendelNet 2019 Proceedings of 26th International PhD Students Conference [online]. Mendel University in Brno, 2019, s. 676-681 [cit. 2023-03-21]. ISBN 978-80-7509-688-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184137

Uložit do Citace PRO