VLČNOVSKÁ, Marcela, Michaela TVRDOŇOVÁ, Aneta ŠTOSSOVÁ, Hana POLANSKÁ, Markéta VACULOVIČOVÁ, Tomáš VACULOVIČ a Michal MASAŘÍK. LA-ICP-MS as a sensitive method for detection of nanoparticle-antibody conjugates in immunochemistry analysis. In: MendelNet 2019 Proceedings of 26th International PhD Students Conference [online]. Mendel University in Brno, 2019, s. 682-686 [cit. 2023-03-21]. ISBN 978-80-7509-688-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184138

Uložit do Citace PRO