ZÁPOTOČNÝ, Matej. Kritické faktory implementace a provozu personálních informačních systémů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184142. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sodomka.
Uložit do Citace PRO