KREJČÍ, Blanka. Sledování kvality ovzduší v ostravské průmyslové aglomeraci [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184152. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Čáslavský.

Uložit do Citace PRO