MACEČKOVÁ, Kateřina. Kompetence manažera v multikulturním prostředí společnosti INVIA.CZ, s.r.o [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184165. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.

Uložit do Citace PRO