ZAPLETAL, Václav. Financování podnikových činností formou rizikového kapitálu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184166. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Mária Režňáková.

Uložit do Citace PRO