KOLLÁR, Pavel. Možnosti elektrického propojení součástek v automobilových zámcích [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18417. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Žák.

Uložit do Citace PRO