KRUPICOVÁ, Simona. Studie variant odkanalizování obce do 2000 EO [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184177. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hluštík.
Uložit do Citace PRO