KUBEŠOVÁ, Kateřina. Studie propojení skupinových vodovodů Lanškroun a Letohrad [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184178. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Tomáš Kučera.
Uložit do Citace PRO