LITSCHMANN, Patrik. Možnosti úsporných opatření v bazénových provozech [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184179. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Renata Biela.

Uložit do Citace PRO