LITSCHMANN, Patrik. Možnosti úsporných opatření v bazénových provozech [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184179. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Renata Biela.
Uložit do Citace PRO