ŠPIČÁK, Pavel. Technologie výroby součástí z plastu [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18418. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Žák.
Uložit do Citace PRO