MORAVČÍKOVÁ, Světlana. Sledování účinnosti odstraňování léčiva z vody vybranými adsorbenty [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184180. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Renata Biela.

Uložit do Citace PRO