NÁPLAVOVÁ, Eva. Kalibrace hydraulického modelu vodovodní sítě [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184181. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jan Ručka.
Uložit do Citace PRO