SKŘIČKA, Jakub. Znovuvyužití šedých vod v multifunkčních budovách [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184184. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.

Uložit do Citace PRO