STUDENÝ, Martin. Vyhodnocení provozu tlakové stokové sítě obcí Heroltice - Vohančice - Březina [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184185. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jan Ručka.
Uložit do Citace PRO