TANISTROVÁ, Lucie. Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojemů [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184188. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ladislav Tuhovčák.
Uložit do Citace PRO