ČERNÝ, David. Návrh opatření na řece Svratce v k.ú. Svratka [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184190. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Hana Uhmannová.
Uložit do Citace PRO