KRÁLÍKOVÁ, Štěpánka. Analýza monitorování zemní hráze malé vodní nádrže [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184193. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jana Pařílková.
Uložit do Citace PRO