NAISER, Dominik. Experimentální stanovení hydrodynamického zatížení modelu přelévané mostovky [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184195. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Pavel Zubík.
Uložit do Citace PRO