ŘÍHA, Tomáš. Vodohospodářská analýza a boj se suchem v povodí řeky Rokytné [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184198. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jaroslav Veselý.
Uložit do Citace PRO