VYPLEL, Adam. Návrh revitalizace části Knínického potoka [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184200. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Miloslav Šlezingr.
Uložit do Citace PRO