BEDNÁŘ, Martin. Návrh pravidel pro řízení hydroenergetické funkce vodní nádrže [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184202. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Pavel Menšík.

Uložit do Citace PRO