HANULIAK, Radek. Studie plánu společných zařízení v k. ú. Zálesí u Bítova [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184205. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Miroslav Dumbrovský.

Uložit do Citace PRO