SIRŮČKOVÁ, Renáta. Hydroekologický monitoring Sopřečského potoka a možnosti zlepšení jeho stavu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184210. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Eva Hyánková.
Uložit do Citace PRO