UJHÁZY, Adriana. Návrh protierozních a protipovodňových opatření v k. ú. Palkovice [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184212. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Veronika Sobotková.
Uložit do Citace PRO