URBANEC, Patrik. Řízení zásobní funkce nádrže s využitím metod umělé inteligence [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184213. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Tomáš Kozel.
Uložit do Citace PRO