VALKÓ, Attila. Zajištění stavební jámy na stavbě RD [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184219. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Michal Doněk.
Uložit do Citace PRO