ŘEHOVÁ, Jana. Analýza dynamického chování štíhlé mostní konstrukce a návrh zařízení na omezení vibrací [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184221. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Vlastislav Salajka.
Uložit do Citace PRO