UHEREK, Jan. Statická a dynamická analýzy ocelové konstrukce [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184222. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Zbyněk Vlk.
Uložit do Citace PRO