MICHALJANIČOVÁ, Jana. Technická chodba pod železnicí [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184226. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Vladislav Horák.

Uložit do Citace PRO