FOLDYNA, David. Začlenění tramvajové tratě s vegetačním krytem do veřejného prostoru města Brna [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184232. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Otto Plášek.
Uložit do Citace PRO